گالری ثمین

سوابق اجرایی

الماس استفاده شده بر روی تمام تولیدات گالری جواهرات ثمین اعم از تراش , برلیان, باگت , مارکیز و پرنسس و ... همگی از نوع سفید پاک بوده و دارای شناسنامه معتبر و گارانتی مادام العمر می باشد .